صفت با حروف ‌اضافه

کاربرد صفات با حروف اضافه در زبان انگلیسی

 چگونه صفات با حروف اضافه را باهم استفاده کنیم؟ موارد کاربرد صفات با حروف اضافه چی هستند؟ صفات با حروف اضافه یکی از جذاب ترین موضوعات گرامری زبان انگلیسی میباشد که کاربرد زیادی در انگلیسی روزمره دارد و اکثر افرادی که به زبان انگلیسی صحبت میکنند نیاز دارند تا بدانند که چگونه از ترکیب صفات با حروف اضافه استفاده کنند؛ مخصوصاً افرادی که با انگلیسی زبانها سرو کار دارند … سوالات زیادی ذهن کاربران عزیز را درگیر کرده است که ما میخواهیم در مقاله پیشرو کاربرد این بخش را بصورت ترکیبی بیان کنیم و استفاده حروف اضافه های مختلف را با موارد استفاده آنها ضمن مثالهای واضح توضیح دهیم.

استفاده صفات با حروف ‌اضافه

در موارد زیادی برخی از صفات با حروف اضافه خاص ترکیب میشوند و برای این که آنها را ترکیب کنیم هیچ قاعده خاصی وجود ندارد و ما باید آنها را باهم بصورت ترکیبی یاد بگیریم. کاربرد اینها میتواند در بخش گفتاری و دستور زبان خیلی موثر باشد .

صفت ها انواع زیادی دارند، در زیر 8 نوع صفت متداول را ذکر کردیم

  1. صفات مقایسه ای(comparative adjective)
  2. صفت های عالی(Superlative adjective)
  3. صفت مرکب(Compound adjective)
  4. صفت ملکی(Possessive adjective)
  5. صفت های اشاره ای Demonstrative adjective)
  6. صفت های نسبتی(Relative adjective)
  7. صفت های توصیفی(Descriptive adjective)
  8. صفت های پرسشی(Interrogative adjective)

1-    صفت مقایسه ای

از صفت های مقایسه ای برای مقایسه دو اسم متفاوت اسم استفاده میشود. برخی از نمونه های صفت مقایسه ای شامل کلماتی چون کوچکتر، سریعتر، گرانتر و کمتر میشود

.Example: Whales are bigger than dolphins

مثال: نهنگ ها از دلفین ها بزرگتر هستند

Example: My phone works better than her phone

مثال: مبایل من نسب به مبایل او بهتر کار میکند.

2-    صفت های عالی

از صفت های عالی برای مقایسه دو یا بیشتر از دو اسم استفاده میشود که نشان میدهد کدام اسم برتر نسبت به اسم های دیگر بهتر است. برخی از نمونه های صفت عالی شامل کلماتی چون: باهوش ترین، بلندترین، تأثیرگذارترین و کم ارزش‌ترین هستند.‌

Example: Ronaldo is the strongest member of our team

مثال: رونالدو قوی ترین عضو تیم ما است

Example: His house is the oldest house in the city

آموزش گرامر زبان

مثال: خانه او قدیمی ترین خانه شهر است

3-    صفت ترکیبی

صفت های ترکیبی صفاتی هستند که از چند کلمه ترکیب میشوند و معمولاً با خط فاصله به هم وصل میشوند. نمونه هایی از صفت مرکب عبارتند از : بی پایان، سرعت بالا، شناخته شده

Example: He participated in an endless fight

مثال: او در یک مبارزه بی پایان شرکت کرد

Example: Obama is a well-know man

مثال: اوباما یک فرد شناخته شده است

4-    صفت ملکی

از صفت ملکی برای بیان مالکیت استفاده میشود، از صفات ملکی برای بیان اطلاعاتی در مورد اسم مالک(فاعل) استفاده میشود

.Example: My favorite food is pizza

مثال: غذای مورد علاقه من پیتزا است

Example: He lives with his brother

مثال: او با برادرش زندگی میکند

5-    صفت اشاره ای

صفت های اشاره ای برای اشاره در مورد اسم استفاده میشود، یعنی این اسم برای اشاره به موقعیت اسم استفاده میشود. متداول ترین صفت های اشاره ای شامل : این، آن، اینها و آنها هستند

Example: This car is for mister John

مثال: این ماشین برای آقای جان است

Example: Those watches are cheap

مثال: آن ساعت ها ارزان هستند

6-    صفت های نسبتی

صفت های نسبتی، صفاتی هستند که از اسم های خاص تشکل شده اند. این صفات اسم ها را به موقعیت ها و اشیای خاصی ارتباط میشود. بعضی از این صفات شامل کلماتی مانند: آفریقایی، ناپلئونی، آلمانی، جنگلی، صحرایی و غیره هستند.

Example: Sara bought an American car

مثال:‌ سارا یک ماشین آمریکایی خرید

Example: This forest wolf is far from here

مثال: این گرگ جنگلی از اینجا دور است

7-    صفت های توصیفی

صفت های توصیفی صفاتی هستند که ویژگی های یک اسم یا ضمیر را توصیف میکنند. اکثر صفات در زبان انگلیسی، صفات توصیفی هستند. مثالهایی از صفت های توصیفی: بنفش، دوستانه، جذاب و آبی

Example: My grandfather told a scary story

مثال: پدر بزرگ من داستان ترسناکی تعریف کرد

Example: His house is blue

مثال: خانه او رنگ آبی دارد

8-    صفت های پرسشی

صفت های پرسشی صفاتی هستند که برای پرسش به کار می روند. نمونه هایی از صفت پرسشی شامل: چه چیزی، چه کسی، کجا، چه زمانی… میشود.

?Example: Whose is that book

مثال: آن کتاب برای کی است؟

?Example: which color is your favorite

مثال: مورد علاقه شما کدام است؟

تعریف حرف اضافه

” به کلمه ای که یک اسم، عبارت اسمی یا یک ضمیر را به یک فعل، اسم یا صفت دیگر وصل می کند، حرف اضافه گفته می شود”

به اساس فرهنگ لغات کمتریج: کلمه یا گروهی از کلمات مانند در، از ، به، خارج از و از طرفی که قبل از اسم یا ضمیر برای نشان دادن مکان، موقعیت، زمان یا روش استفاده می شود.

 دیکشنری کالینز حرف اضافه را اینگونه تعریف می کند: «کلمه ای مانند «با»، «برای»، «به» یا «با» که معمولاً یک گروه اسمی به عنوان مفعول دارد.

نکته: حروف اضافه نقش حیاتی در جملات دارند، زیرا کاربرد های زیادی دارند.

موارد استفاده از حروف اضافه

1-   از حروف اضافه برای نشان دادن جهت استفاده می شود.

2-   از حروف اضافه برای نشان دادن زمان چیزی استفاده می شود.

3-   از حروف اضافه برای نشان دادن مکان چیزی استفاده می شود.

4-   حروف اضافه برای نشان دادن رابطه بین دو اسم یا فعل استفاده شود.

 

حروف اضافه یا حروف ربط؟

گاهی اوقات حروف اضافه به عنوان حرف ربط نیز عمل می کنند. وقتی از حرف اضافه ای استفاده می کنیم که بعد از یک بند آمده است، بصورت ربط عمل می کند.

وقتی از حرف اضافه ای استفاده می کنیم که یک عبارت اسمی به دنبال آن آمده است، به عنوان حرف اضافه باقی می ماند. از جمله متداول‌ترین آنها می توان به بعد، مانند، قبل، از زمان، تا… اشاره کنیم.

Example: After I met her last night, I finally massaged her sister(Continuity).

آموزش گرامر زبان

مثال: بعد از اینکه دیشب با او ملاقات کردم، بلافاصله به خواهرش پیام دادم.(پیوستگی)

Example: After the meeting last night, I sent a massage to her sister(Preposition).

مثال: بعد از جلسه دیشب بلافاصله به خواهرش پیام دادم.(حرف اضافه)

Example: We have to wait until they decide what to do(Continuity)

مثال: ما باید صبر کنیم تا آنها تصمیم بگیرند که چه کاری انجام بدهند.(پیوستگی)

Example: Well, we will wait here until seven O,clock(Preposition).

مثال: خوب، تا ساعت هفت اینجا منتظر می‌مانیم(حرف اضافه)

حروف اضافه یا قید؟

بعضی از حروف اضافه هستند که به عنوان قید عمل می کنند. اینها عبارتند از: در مورد، در سراسر، اطراف، قبل، فراتر، در، داخل، نزدیک، مقابل، خارج، گذشته، دور، از طریق، زیر، بالا، درون…

مثال: افراد زیادی بیرون باشگاه منتظر تاکسی بودند(حرف اضافه)

Question: Where is your cat?

سوال: گربه شما کجاست؟

Answer: Our cat is outside(Note)

جواب: گربه ما بیرون است(قید)

Question: Where is the bus station?

سوال: ایستگاه اتوبوس کجاست؟

Answer: It is there, in front of you

جواب: آنجاست، در مقابل شما

بسیاری اوقات حروف اضافه با یک سری افعال برای ساختن افعال اضافه با حروف اضافه همراه می شوند.

Example: I just could not work without my computer

مثال: من فقط نمی توانستم بدون کامپیوترم کار کنم.

Example: Laleh accuse her of breaking the window of her car

مثال: لاله او را متهم به شکستن شیشه ماشین خود کرد.

افعال حرف اضافه شامل یک فعل، قید و حرف اضافه هستند و در واقع ما نمی‌توانیم قید و حرف اضافه را از هم جدا کنیم.

Example: Taxi is required every minute

مثال: تاکسی هر دقیقه موظف است.

Example: Can you listen to that?

مثال: آیا می توانید به آن گوش بدهید؟

Example: I cant stand this sound anymore

مثال: دیگر نمی این صدا را تحمل کنم.

کابرد صفت با حرف اضافه (At)

برای صحبت کردن در مورد مهارت ها، توانایی ها و استعداد فاعل از این حرف اضافه استفاده میکنیم. مثلا: از At با صفاتی چون: خوب، بد، شگفت انگیز، درخشان و غیره استفاده میکنیم.

Example: Laleh is great at computer

مثلا: لاله در کامپیوتر عالی است.

Example: Ali is not good at mathematics

مثلا: علی در ریاضیات خوب نیست.

در مثال اول ما مهارت لاله در کامپیوتر بیان کردیم و در مثال دوم عدم استعداد علی را در ریاضیات ذکر کردیم

برای معلومات دادن در مورد کاری که فرد فاعل در مکان مشخصی انجام میدهد. به بیان ساده تر زمانیکه فاعل در یک مکانی قرار دارد و هدف از انجام دادن کارش مشخص است.

Example: He is at the class now

مثلا: او فعلا در کلاس است.

در این مثال: هدف از بودن فرد در کلاس مشخص است، یعنی او در داخل کلاس به هدف درس خواندن رفته است.

Example: He is at the hospital

مثلا: او در بیمارستان است.

در این مثال: هدف از بودن او در بیمارستان مشخص میشود، زیرا این اطلاعات را به ما میدهد که هدف بودن فرد در بیمارستان، احتمالاً مریض بودن خودش یا یکی از اعضای فامیل او میباشد.

ما میتوانیم ترکیبات صفات با حروف اضافه  را در موارد مختلفی استفاده کنیم. به عنوان ها و مثالهای زیر توجه کنید.

کاربرد صفت با حرف اضافه (About)

حرف اضافه(About) را اغلباً با صفات احساسی استفاده میکنیم مانند عصبانی، هیجان، خوشحال، غمگین…. و هدف ما این است که توضیح بدهیم که چه چیزی باعث چنین احساسی شده است.

Example: He is angry about my decision

مثال: او در مورد تصمیم من عصبانی است.

Example: They worried about the fight

مثال: آنها درباره جنگ نگران بودند.

در مثال اول کلمه (درمورد) با کلمه صفت (عصبانی) ترکیب شدند و احساس را بیان کردند، (احساس عصبانی بودن) و توضیح دادند که چه چیزی (تصمیم ) سبب عصبانیت شده است. و درمثال دوم نیز کمه (جنگ) سبب احساس نگران بودن شده است.

از مثالهای فوق به این نتیجه می رسیم که صفات با حروف اضافه ترکیب میشوند تا احساسات را بیان کنند.

کاربرد صفت با حرف اضافه (Of)

بیشتر وقت ها با صفاتی استفاده میشوند که بیان کننده احساسات هستند.

Example: I am afraid of darkness

مثال: من از تاریکی میترسم

Example: He is proud of himself

مثال: او به خودش افتخار میکند.

در مثال اول حرف اضافه Of با صفت (تاریکی) یکجا شده و احساس ترسیدن را بیان میکند. اگر دقت بکنید ترس از تاریکی خودش یک احساس است.

در مثال دوم که حرف اضافه Of با صفت (افتخار کردن) یکجا شده است، بیان کننده احساس غرور میباشد یعنی اینکه فرد با احساس غروری که دارد به خودش افتخار میکند و این یک احساس است.

ترکیب صفت با حرف اضافه (To)

حرف اضافه To اغلباً معنی «به» را میدهد و برای نشان دادن ارتباط بین دو یا چند فرد یا چیز استفاده میشود.

Example: She is similar to her mother

مثال: او به مادرش شباهت دارد.

Example: I am allergic to cold whether

مثال: من به هوای سرد حساسیت دارم.

در مثال اول: ما با استفاده از حرف اضافه To‌ ارتباط بین(مادر) و (شباهت) را برقرار کردیم و شبیه بودن فرد را به مادرش ربط دادیم.

در مثال دوم ما با استفاده از حرف اضافه To رابطه بین (هوای سرد) و (حساسیت داشتن) را برقرار کردیم.

از این حرف اضافه نیز برای نشان دادن رفتار یک فرد یا گروه نسبت به فرد یا گروه دیگری استفاده کرد.

Example: I was friendly to them

مثال: من با آنها صمیمی(دوستانه) بودم

Example: Ali is polite to everyone

مثال: علی با همه مودب است.

در مثال اول، رفتار (صمیمی بودن) را نسبت به (آنها) نشان دادیم. یعنی اینکه نوعیت رفتار فرد در مقابل گروه را بیان کردیم.

در مثال دوم، نوعیت رفتار علی با همه را بررسی کردیم و فهمیدیم که نوعیت رفتار علی (مودبانه) بوده است.

نکته:  در مثالهای فوق از صفات با حروف اضافه استفاده  شده است که نشان دهنده ارتباط بین دو شی/فرد میباشند.

کاربرد صفت با حرف اضافه (For)

حرف اضافه(For) به معنی برای میباشد و این نیز برای ارتباط برقرار کردن بین اسم و صفت استفاده میشود.

Example: Smoking is bad for you

مثال: سیگار برای شما مضر است

Example: Exercise is good for your health

مثال: ورزش برای سلامتی شما مفید است

در مثال های بالا صفت( مضر و مفید) را با اسم(سیگار و ورزش) ارتباط دادیم و بیان کردیم که در صورتیکه فرد سیگار بکشد، ضرر میکند و در مثال  دومی هم بیان کردیم که اگر فرد ورزش کند از سلامتی مفیدی برخوردار میشود.

از ترکیب صفات با حروف اضافه ای چون(به، در، داخل، بیرون، کنار، از) برای ارتباط دادن استفاده میکنیم.

کاربرد صفت با حرف اضافه (In)

از این حرف اضافه به معنای (به و در) استفاده میشود. و دو کابرد دارد. کاربرد اولش این است که برای ارتباط برقرار کردن بین اسم و صفت میباشد که معنای«به» را میدهد. کاربرد دومش این است که موقعیت و مکان را نشان میدهد و در اینجا معنای« در» را میدهد.

Example: She is interested in studying

مثال«به»: او به مطالعه علاقه مند است.(ارتباط دهنده (مطالعه) و علاقه مندی(صفت))

Example: she is in the school

مثال«در»: او در مدرسه است.(نشان دهنده مکان فاعل)

در مثال اولی که به معنای«به» استفاده شد، به عنوان ارتباط دهنده عمل کرد و اما در مثال دومی به عنوان«در»  استفاده شد که نشان دهنده موقعیت فاعل در مکانی معین است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *