سوالات

سوالات در زبان انگلیسی

سوالات در زبان انگلیسی چگونه پرسیده میشوند ؟ در زبان انگلیسی  روش های مختلفی از سوال پرسیدن وجود دارد. ما از سوال ها برای دریافت اطلاعات، درخواست ها و پیشنهاد ها استفاده میکنیم. مثلا: اسم آن دختر چی است؟ … این سوال، یک سوال اطلاعاتی بود، یعنی برای دریافت اطلاعات پرسیده شد. در واقع من از  مخاطب سوال پرسیدم که در مورد نام آن دختر به من اطلاعات بدهد. به مثال دیگر توجه کنید. میتوانم این شرکت را برای تو راه اندازی کنم؟ این سوال برای این پرسیده شد که به فرد مقابل پیشنهاد بدهم که آیا می پذیرد که من این کار را برای او انجام بدهم یا خیر.

وارونه کردن سوال(Inverting question)

معمولاً سوال ها در زبان انگلیسی با استفاده از افعال کمکی ساخته میشوند و به دو شکل بیانیه/پرسشی استفاده میشوند. شکل بیانیه طوری است که سوال پرسیده میشود اما در آخر جمله علامت سوالیه (؟) استفاده نمیشود، اما شکل پرسشی طوری است که در آخر جمله علامت سوالیه گذاشته میشود.

وارونه کردن سوال ها به گونه ای  است که ما جای فاعل و فعل کمکی جمله بیانیه را عوض میکنیم و در آخر جمله یک علامت پرسشی(؟) میگذاریم، در نهایت جمله تبدیل میشود به پرسشی. به مثال زیر توجه کنید.  در بعضی از جملات بیانیه فعل کمکی استفاده نشده اما اگر آنها را به حالت پرسشی تبدیل کنیم، در اول جمله پرسشی فعل کمکی استفاده میکنیم.

 Statement: You (Subject) have (Auxiliary Verb) written a letter

بیانیه: تو(فاعل) نامه ای نوشته ای

 ?Question: Have (Auxiliary Verb) you (Subject) written a letter

پرسشی: آیا(فعل کمکی) تو(فاعل) نامه نوشته ای؟

Statement: They (Subject) have (Auxiliary Verb) bought new cars

بیانیه: آنها(فاعل)  ماشین های جدیدی خریدند

?Question: Have (Auxiliary Verb) they(Subject) bought new cars

پرسشی: آیا(فعل کمکی)  آنها(فاعل) ماشین های جدیدی خریدند؟

 

Statement: You (Subject) went to Paris

بیانیه: تو(فاعل) به پاریس رفتی

?Question: Did (Auxiliary Verb) You (Subject) go to Paris

پرسشی: آیا(فعل کمکی) تو(فاعل)  به پاریس رفتی؟

Statement: Ali and Reza (Subject) were (Auxiliary Verb) working here

بیانیه:‌ علی و رضا(فاعل) اینجا کار میکردند

?Question: Were (Auxiliary Verb) Ali and Reza(Subject) working here

پرسشی: آیا(فعل کمکی) علی و رضا(فاعل) اینجا کار میکردند؟

 

 

 

Yes/No questions

سوالات بله/ خیر

سوالات بله/خیر معمولاً پرسش های کوتاهی هستند که پاسخ آنها را با بله و خیر میدهیم. به بیان ساده تر، در این نوع پرسش ها، هرگاه مخاطب سوالی بپرسد، در جواب سوال از بله و خیر استفاده میکنیم.

?Question: Have you written a letter

Answer: Yes, I have/No, I have not

سوال: آیا تو نامه نوشته ای؟

جواب: بله نوشتم/خیر ننوشتم

 

?Question: Is she working very hard

Answer: Yes, she is/No, she is not

سوال: آیا او به سختی کار میکند؟

جواب: بله او کار میکند/ خیر او کار نمیکند

?Question: Does that food taste okay

Answer: Yes, it does/ No, it does not

سوال: آیا آن غذا مزه خوبی میدهد

جواب: بله میدهد/خیر نمی دهد

?Question: Could you help me lift this table

Answer: Yes, I could/No, I could not

سوال: میتوانی کمکم کنی این میز را بلند کنم؟

جواب: بله میتوانم/خیر نمیتوانم

?Question: Should I open the window

Answer: Yes, you should/No, you should not

سوال: میشه پنجره را باز کنم؟

جواب: بله میشه/خیر نمیشه

 

سوالات WH

WH-Questions

سوالات WH

پرسش های WH یا (WH-Questions)، سوال هایی هستند که با WH شروع میشوند، برای اطلاعات گرفتن در مورد موضوعات مختلفی استفاده میشوند. وقتی ما میخواهیم در مورد چگونگی، زمان، مکان یا دلیل کاری سوال کنیم، باید از سوال های WH استفاده کنیم. این سوال ها اکثراً برای پرسیدن در مورد مسائلی چون:‌ کجا(Where)، چه زمانی(When)، چه کسی(Who)، چه چیزی(What)، چگونه(How)، چرا(Why)، از/برای  چه کسی(Whose) … استفاده میشوند. یک کلمه سوالی میتواند به شکل فاعل، مفعول، قید یا کامل کننده استفاده شود.

Example: Who told you? (subject)

Example: Who did you tell? (object)

مثال:  چه کسی به تو گفت؟(فاعل)

مثال: به چه کسی گفتی؟(مفعول)

?Example: When will the meeting start

مثال: جلسه چه زمانی شروع میشود ؟

?Example: What are you doing

 

مثال: داری چیکار میکنی؟

?Example: What do you think about the movie

مثال: در مورد فیلم چه فکر میکنی؟

?Example: Who told you that story

مثال: چه کسی این داستان را به شما گفت؟

?Example: Whose books are these

مثال: این کتاب ها برای چه کسی هستند؟

Question Phrases

عبارات سوالی

ما میتوانیم با کلمات What, When, How عبارات سوالی بسازیم، یعنی کلمات دیگری با این کلمات ترکیب میکنیم، و یک عبارت سوالی میسازیم.

?Example: What time is your exercise

مثال: تمرین شما چه زمانی است؟

?Example: How much does it cost

مثال: قیمت این چند است؟

?Example: What did you do that for

مثال: تو آن کار را برای چی انجام دادی؟

?Example: When did he leave

مثال: چه زمانی رفت؟

Tag Questions

سوالات تگ

سوال های تگ در واقع سوالات وارونه هستند، یعنی از دو بخش مثبت و منفی تشکیل شده اند، اگر  نیمه اول جمله(نیمه بیانیه) مثبت باشد، نیمه دوم(نیمه پرسشی) آن منفی است و اگر نیمه اول جمله(نیمه بیانیه) منفی باشد، نیمه دوم(نیمه پرسشی) آن مثبت است.

مثلا: تو یک دکتر هستی، مگر نه؟.. این جمله از دو قسمت تشکیل شده است، نیمه اول آن(تو یک دکتر هستی) مثبت است و نیمه پرسشی آن(نیستی؟) منفی است.

?Example: She’s a doctor(Positive), isn’t she(Negative)

مثال: او یک دکتر است(مثبت)، مگر نه(منفی

?Example: He isn’t here(Negative), is he(Positive)

مثال: او اینجا نیست(منفی)، است(مثبت

?Example: I don’t need to finish this today(Negative), do I(Positive)

مثال: من نیازی ندارم این را امروز تمام کنم(منفی)، دارم(مثبت

?Example: Jenni eats cheese(Positive), doesn’t she(Negative)

مثال: جینی پنیر میخورد(مثبت)، نمی خورد(منفی

موارد استفاده سوال ها

سوالها در موارد زیادی استفاده میشوند. ما در زندگی روزمره با آدم های زیادی در مکان ها و موقعیت های مختلفی سرو کار داریم که از آنها سوال می پرسیم، قطعاً آدم های دیگر نیز از ما سوال می پرسند که ما باید پاسخ بدهیم. حتی گاهی وقتا سوالات مختلفی با روش های مختلف پرسیده میشود.

 در قطار

 

BUYING A TRAIN TICKET

?Travel agent: Can I help you

?Customer: Do you sell rail tickets

Travel agent: Yes, certainly

Customer: I need a return ticket from Bristol to Peddington

?Travel agent: You’re travelling when

Customer: Tomorrow

Travel agent: Very good. Here you are

 

خریدن بلیت قطار

خدمه قطار: میتوانم به شما کمک کنم؟

مشتری: شما بلیت قطار می فروشید؟

خدمه قطار: بله، دقیقاً

مشتری: من یک بلیت برگشتی از بریستول تا پدینگتون میخواهم؟

خدمه قطار: چه زمانی سفر میکنید؟

مشتری: فردا

خدمه قطار: بسیار خوب. بفرمایید.

 

 

Asking about the place

Laleh: Where do you work, Sohrab?

Sohrab: I work in Ford company

Hadi: Where are you going Sarah?

Sarah: I’m going to Boston University

Reza: Where can I buy a phone?

Ali: From the market

 

پرسیدن در مورد مکان

لاله: کجا کار میکنی سهراب؟

سهراب: من در کمپانی فورد کار میکنم

 

هادی: کجا داری میری سارا؟

سارا: به دانشگاه بوستون میرم

 

رضا: از کجا میتوانم گوشی بخرم؟

علی: از بازار

 

 

Asking about the time

Laleh: When will you return home?

Sohrab: I will be back at 7 am

Hadi: On which day will the meeting be held?

Sarah: I think on May 27th

Reza: What time do you start working?

Ali: 10 o’clock at night

 

 

پرسیدن در مورد زمان

لاله: چه زمانی به خانه بر میگردی؟

سهراب: ساعت 7 صبح بر میگردم

 

هادی: جلسه در کدام روز برگذار خواهد شد؟

سارا: فکر کنم در 27 می

 

رضا: ساعت چند شروع میکنی به کار کردن؟

علی: ساعت 10 شب

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *