افعال در زمان حال ساده

ترکیب های افعال در زمان حال ساده

افعال در زمان حال ساده چه کاربردی دارند؟

در زبان انگلیسی افعال زیادی وجود دارند، از جمله، فعل های بودن و فعل های کمکی از پرکاربردترین افعال در زبان انگیسی به شمار می روند. افعال بودن بیشترین کاربرد را در جمله سازی دارند. صرف حالتهای مختلف این فعل در زمان حال ساده(am /is /are) به معنی (هستن و بودن) می باشد. مثال:

 

Example: I am a teacher.

مثال: من یک معلم هستم

Example: You are students.

مثال: شما دانشجو هستید

Example: He is Ali.

مثال: او علی است

Example: She is Sarah.

مثال: او سارا است

Example: It is a robot.

مثال: این یک ربات است

Example: We are in different classes.

مثال: ما در صنف های مختلفی هستیم

Example: They are in the same class.

مثال: آنها در صنف های مشابهی هستیم

 

ترکیب‌های حالت پرسشی افعال بودن در زمان حال ساده:

برای بیان جملات پرسشی با فعل be در زمان حال ساده کافیست جای فعل بودن و فاعل را با هم عوض کنیم.

 

Example: Are you a teacher?

مثال: آیا تو یک معلم هستی؟

Example: Are we students?

مثال: آیا ما شاگرد هستیم؟

Example: Is he Ali?

مثال: آیا او علی است؟

Example: Is she Sarah?

مثال: آیا او سارا است؟

Example: Is it a robot?

مثال: آیا این یک ربات است؟

Example: Are you in different classes?

مثال: آیا در صنف های مختلف هستید؟

Example: Are they in the same class?

مثال: آیا آنها در صنف های مشابهی هستند؟

 

ترکیب‌های منفی افعال بودن در زمان حال ساده:

برای ساختن جملات منفی با افعال بودن در زمان حال ساده کافیست واژه not را به فعل be اضافه نماییم. مثال:

 

Example: I am not a teacher.

مثال: من معلم نیستم

Example: You are not students.

مثال: شما دانشجو نیستید

Example: He is not Ali.

مثال: او علی نیست

Example: She is not Sarah.

مثال: او سارا نیست

Example: It is not a robot.

مثال:این یک ربات نیست

Example: We are not in different classes.

مثال: ما در کلاس های مختلفی نیستیم

Example: They are not in the same class.

مثال: آنها در صنف های مشابهی نیستند

 

پاسخ کوتاه به جملات پرسشی با فعل بودن

در پاسخ کوتاه به جملات پرسشی با فعل be (بودن) در زمان حال ساده می توان از ترکیب‌های زیر استفاده نمود:

 

َQuestion: Are you Ali?

سوال: آیا تو علی هستی؟

Positive answer: Yes, I am.

جواب: بله هستم

Negative answer: No, I am not.

مثال: نخیر، من نیستم

ًQuestion:Are we in the same class?

سوال: آیا من در کلاس های مشابه هستیم؟

Positive answer: Yes, we are.

جواب مثبت: بله هستیم.

Negative answer: No, we are not.

جواب منفی: نخیر، نیستیم.

 

توجه داشته باشید که بجای افعال بودن (am/is/are) می‌توانید از مخفف آن نیز استفاده کنید:

 

Question: Are you Hadi?

مثال: آیا تو هادی هستی؟

Positive answer: Yes, I’m.

جواب مثبت: بله، هستم

Negative answer: No, I’m not.

جواب منفی: نخیر، نیستم.

 

 

 

افعال اصلی در زمان حال ساده

 

در زبان انگلیسی برای بیان حقایق و یا امور روزمره از زمان حال ساده استفاده می شود. مثلا جمله (من انگلیسی می‌آموزم.) به معنی آموزش زبان انگلیسی به‌صورت روزمره می باشد و یا جمله (در فصل تابستان هوا گرم است.) که یک حقیقت کلی است و همه به عنوان یک حقیقت می پذیرند.

ساختار جملات زمان حال ساده به صورت زیر می باشد:

 

(مفعول یا سایر ترکیبهای مکمل) + فعل + فاعل

 

Example: I Speak Spanish.

مثال: من اسپانیایی صحبت می کنم

Example: You Speak Spanish.

مثال: تو اسپانیایی صحبت می کنی

 

در مثالهای فوق، I, You فاعل هستند،  Speak فعل است و  Spanish اسم(کامل کننده جمله است)

سوم شخص مفرد(He, She, It) در زمان حال ساده:

همانطور که می دانید، افعال سوم شخص مفرد در زمان حال ساده با اضافه شدن s (و یا es) به انتهای آنها صرف می شوند. مانند She works (او کار می کند)

 

توجه: زمانی که انتهای افعال سوم شخص مفرد به s, x, o, Ch., sh ختم شود، به انتهای آن es اضافه می کنیم. مثال:

 

washwashes

teachteaches

dress dresses

     fixfixes

 

توجه: زمانیکه انتهای افعال سوم شخص مفرد به y ختم شود؛ y حذف میشود و بجای آن ies به انتهای فعل اضافه می کنیم. مثال:

 

crycries

trytries

studystudies

worryworries

 

توجه: اگر انتهای افعال سوم شخص مفرد به ay, oy, uy ختم شود، هنگام اضافه شدن s، بی تغییر می مانند. مثال:

 

staystays

buybuys

enjoyenjoys

 

ترکیب‌های سوالی زمان حال ساده:

برای بیان جملات پرسشی در زمان حال ساده کافیست از افعال کمکی Do و Does (برای سوم شخص مفرد) در زمان حال ساده  در ابتدای جمله استفاده کنیم. توجه نمایید که با اضافه نمودن Does به جملات سوم شخص مفرد، s ( و یا es از انتهای فعل اصلی حذف می‌شود. مثال:

 

Statement: I speak English.

بیانیه: من انگلیسی صحبت می‌کنم

Question: Do I speak English?

سوال: آیا من انگلیسی صحبت می‌کنم؟

Statement: He speaks English

بیانیه: او انگلیسی صحبت می‌کند

Question: Does he speak English?

سوال: آیا او انگلیسی صحبت می‌کند؟

 

ترکیب‌های منفی زمان حال ساده:

 

برای ساختن جملات منفی در زمان حال ساده کافیست واژه do not را بین فاعل و فعل اصلی اضافه نماییم. توجه داشته باشید که در جملات سوم شخص مفرد از does not استفاده می شود. مثال:

 

Positive form: I speak English

مثال:‌ من انگلیسی صحبت می‌کنم

Negative form: I do not speak English

مثال: من انگلیسی صحبت نمی‌کنم

Positive form: He speaks English

مثال: او انگلیسی صحبت میکند

Negative form: He does not speak English

مثال: او انگلیسی صحبت نمی‌کند

 

پاسخ کوتاه به جملات پرسشی:

 

در پاسخ کوتاه به جملات پرسشی زمان حال ساده می توانید از ترکیبهای زیر استفاده کنید:

 

Question: Do you speak English?

سوال: آیا شما انگلیسی صحبت می‌کنید؟

Answer: Yes, I do.

جواب: بله، صحبت می کنم

Question: Does she speak English?

سوال: آیا او انگلیسی صحبت می کند؟

Answer: Yes, she does.

جواب: بله، صحبت می کند

Question: Do you speak English?

سوال: آیا شما انگلیسی صحبت می‌کنید؟

Answer: No, I do not.

جواب: نخیر، صحبت نمی‌کنم

Question: Does she speak English?

سوال: آیا او انگلیسی صحبت می‌کند؟

Answer: No, she does not.

جواب: نخیر، صحبت نمی‌کند

 

توجه داشته باشید که به جای do not می توانید از مخفف آن don’t و به جای does not از مخفف آن doesn’t استفاده کنید:

Question: Do you speak English?

سوال: آیا او انگلیسی صحبت می‌کند؟

Answer: No, I don’t.

جواب: نخیر، صحبت نمی‌کند

Question: Does she speak English?

سوال: آیا او انگلیسی صحبت می‌کند؟

Answer: No, she doesn’t.

جواب: نخیر، صحبت نمی‌کند

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *